BIBLIOGRAFIE | VÁCLAV FIALA - SCULPTOR, SOCHAŘ

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie

1992 Jiří Valoch: Konstrukce a transcendence, Ateliér, 5/1993

1993 Marek Pokorný: Černý úspěch Václava Fialy, Lidová demokracie, 27. 2. 1993

1993 Jiří Fiala: Gnómon (Václav Fiala), Vesmír 9/1993

1994 Ivo Janoušek: Sochy–stavby Václava Fialy, Ateliér 26/94 

1995 Jména z výstav, Výtvarná výchova 3/95

1995 Bohumil Bachratý: Výtvarné dielo Václava Fialu, Prostor Zlín 3/95

1995 Marlies Steffen: Meister Wu Tao-c’ sucht seinen festen platz, Sterlitzer Zeitung, Feb. 8/95

1995 Bohumil Bachratý: Světlo černých kreseb Václava Fialy, Spektrum Rožnovska 2/95

1995 Jaromír Zemina: Václav Fiala, Umění a řemesla 4/95 (medailon)

1996 Věra Jirousová: Pomník obětem válek 20. století, Lidové noviny, 21.5.96

1996 Marta Švagrová: Kámen člověka zpomalí, Týden 20/96

1996 R. Sobotka: Oběti války pod Radhoštěm se dočkaly satisfakce, Moravskoslezský den 5.6.96

1996 Künstlerische brücke nach tschechien, Die Welt, Berlin, 15. 9. 96

1996 S. Mehnert: Setkání Praha/Berlin – Václav Fiala a Gerhard Mantz, Ateliér 9/96

1996 H. Ditrichová: Další premiéra Václava Fialy, Umění a řemesla 3/96

1997 V. Jirousová: Zpovědnice a Dům pro mistra Wu, Lidové noviny, 29.7.1997

1997 Jaroslav Vanča, Významová soustředěnost soch a objektů Václava Fialy, Denní telegraf, 6. 8. 1997

1997 Marcel Fišer: Sedmý prostor Václava Fialy, Ateliér

1997 Marcel Fišer, Sochař Václav Fiala se vrací se svou výstavou na Klenovou, Klatovsko, 2. 9. 1997

1998 P. Novák: Dřevo, kámen i kov, Magazín Stihl, zima 1998

1998 Pavlína Klazarová: Stačí málo, Domov 1/1998

1998 Charlotta Kotíková: Pohled z Manhattanu, Ateliér 4/19/1998

1999 Kunst und dem weg, katalog 4. Bildhauersymposium

1999 Výtvarní umělci pro ICN, Měsíčník pro neziskový sektor, 1/99

1999 Radan Wágner: Sochař Václav Fiala tvoří pro předem daný prostor, Lidové noviny 3. 2. 99

1999 Radan Wágner: Václav Fiala – Rekonstrukce, Listy S.V.U. Mánes 1/99

1999 Karel Navrátil: Moje kasárna, Magazín Dnes 16. 9. 1999

2000 Bílá zahrada, Fórum architektury & stavitelství, 12/1999

2000 Marcel Fišer: Místa soustředěné paměti Václava Fialy, Lidové noviny 16. 3. 2000

2000 Ernst Giselbrecht: Architektur und Gesundheitswesen, HNO - KLINIK GRAZ. HDA Baudokumentationen 17

2000 Jiří T. Blažek: Řeknu vám..., Mladá fronta Dnes, květen 2000

2000 Vlasta Čihaková-Noshiro: V roce draka, Ateliér, září 2000

2000 Jiří Hůla: V pražském Mánesu vyrostly Rotunda a Minaret, Lidové noviny, 17. 9.

2000 Blanka Frajerová: Sochař Fiala volí náročný materiál, Zemské noviny, 12. 8. 2000

2000 Táňa Hegerová: Fiala a jeho Levitace, Hořicko 8 / 2000

2001 Martin Kříž: Vznikající parčík za bílou věží možná ozdobí miniaturní kamenný labyrint, Klatovsko, 24. 2. 2001

2001 Marcel Fišer: O místech, Pěší zóna, Plzeň 2001

2001 Gertie Falk: Archaisches zum Anfassen, Passauvek Neue Presse, 10. 9. 2001

2002 Prostor pro Václava Fialu, Dřevo a dýhy revue, č.1/02

2002 Marta Švagrová: Fialova socha objímá gotický sloup, Lidové noviny 27. 8. 2002

2002 Josef Vomáčka: Václav Fiala – Socha pro gotický sloup, Ateliér č. 22

2002 Bohumír Bachratý: Vědomí souvislostí, Česká beseda 10, měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku

2003 Marcel Fišer: Stálá sochařská expozice, Nepomucké noviny č. 5

2004 Marcel Fišer, Magdaléna Krejčová: Fenomén Fiala, Pars pro toto, časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje č. 4, Galerie Klatovy / Klenová

2005 Viktor Čech: Stavitel Václav Fiala, ERA21, 2/2005

2005 Bedřiška Brůhová: Po patnácti letech se vrátil Václav Fiala k Jednorožci, Plzeňský denník, 3. srpna 2005

2006 Anna Wheill: Feel the Place, Ostbayerisches magazin Lichtung 2006/1

2008 Marin Ortmeier: Sochař Václav Fiala, Ateliér 26. 6. 2008

2008 Dietmar Klinger: Vaclav Fiala, Passauer Kunst Blater, 1/2008

2009 Petr Volf: Pomník chlapcům z B–24, dílo týdne, Reflex, 21/9

2010 Josef Vomáčka: Opožděný chvalozpěv, Ateliér

2010 Motorová pila jako umělecký nástroj, magazín Stihl, léto 2010

2010 Marta Švagrová: Co jsme si zbořili, už nepostavíme, Lidové noviny 9. 1. 2010

2010 Marin Švec: V Dobřanech vzdali poctu baroku. Kašnou, Dnes, Plzeňský kraj 24. 4. 2010

2010 Ivan Blažek: Fascinace koupí dostala z parku vyhazov. Právo, 25. 9. 2010

2011 Jaroslav Nedvěd: Výtvarné dílo bylo silnější než odpor politiků, 15. 2. 2011

2011 Milan Kilián: Před lety Fialovi pochválil první sochu. Teď mu dal prestižní cenu, Klatovský deník 2. 8. 2011

2011 Marta Švagrová: Cena sv. Anny zamířila do Čech, Lidové noviny 2.8.2011

2012 Landkreis Cham 21/12, denkmal für die Holocaust-Opfer von Klattau

2012 Barbora Němcová: Socha má mnoho podob, není to jen panák na podstavci, Dnes 28/7 Plzeňský kraj

Vlastní texty a rozhovory

1994 Václav Fiala: Z nepálského deníku, UNI, kulturní magazín č. 12/95

1996 S Václavem Fialou o pomníku obětem první a drudé světové války, Jiří Tichý,  Ateliér 20/96

1997 Václav Fiala: Malé a velké kresby, Listy S.V.U. Mánes č. 3

1998 Petr Volf: Vstoupit do sochy, Reflex 15/1998

1998 Václav Fiala: Malé a velké kresby. Katalog Kresba členů S.V.U. Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha

2002 Rozhovor pro školní časopis – Středoškolský Odborný Měsíčník Reportérů Akademie Klatovy S.O.M.R.Á.K., 11. 2. 2002

2003 Václav Fiala: O neužitečných stavbách, příspěvek do sborníku přednášek, 29. seminář životního prostředí a veřejné zeleně ve městech a obcích v Klatovech

2003 Terezie Pokorná a Viktor Karlík: Kreslím své projekty velice mrňavé, rozhovor pro Revolver Revue č. 50,

2004 Václav Fiala: Dopis z Medvědí hory, Pars pro toto, časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Galerie Klatovy/Klenová

2005 Václav Fiala: Hlávka a Klatovy, text do pamětního letáku k odhalení desky J. Hlávkovi v Klatovech 11. března

2005 Václav Fiala: Dopis z australské buše, Pars pro toto, časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Galerie Klatovy/Klenová

2005 Václav Fiala: Rozhovor s Davidem Handleyem o sochách na Klenové a v Sydney, časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Galerie Klatovy/Klenová

2005 Martin Kříž: Václav Fiala se snaží navodit sochami komunikaci s lidmi, rozhovor pro Klatovský deník 21. 6. 2005

2005 Vlasta Soukupuvá: Občas si dělám sochy do šuplíku. Rozhovor pro Plzeňský denník 10. srpna 2005

2005 Marta Švagrová: Přijel se zúčastnit a zase vyhrál. Rozhovor pro Lidové noviny, 11. listopadu 2005

2005 Marta Švagrová: Postavím pomník zbouraným domům, Rozhovor pro Lidové noviny, 22.7.2005

2006 Václav Fiala: Dopis z domu 154 na klatovském náměstí, Pars pro toto, časopis pro výtvarné umění Plzeňského kraje, Galerie Klatovy/Klenová

2006 Václav Fiala: Dopis od kamenné studny, Zahrada-park-krajina, 1/2006

2006 Václav Fiala: Walcha – City of Art, Lidové noviny 25. 5. 2006

2007 Václav Fiala: Socha pro veřejný prostor. Příspěvek do sborníku přednášek ze sympozia Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích

2009 Václav Fiala: Die bänder für Josip Plečnik, Passauer Kunst Blätter 43/2009

2009 Václav Fiala: Aby zde něco chybělo, leták k výstavě Pocta Santinimu v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici

2010 Ohrožené průmyslové dědictví Česka, Lidové noviny, 23. 1. 2010

2012 Knihy v tankovém hangáru, čtenářský deník, Host č.9

Úvodní slova k výstavám

2008-Václav Fiala: Stuhy pro Josipa Plečnika, Granitzentru, Hauzenberg, Německo

2008-Václav Fiala: Die Bänder für Josip Plečnik, Granitzentru, Hauzenberg, Germany (německý text)

2008- Dr. Martin Ortmeier, Kaple sv. Anny, Kunstverein, Pasov, Německo

2008-Dr. Martin Ortmeier, Sankt Anna-Kapelle, Kunstverein, Passau, Germany (německý text)

2009 Hans-Joachim Goller, Galerie Goller, Německo

2009 Hans-Joachim Goller, Galerie Goller, Germany (německý text)

2009 Jiří T. Kotalík, Pocta Santinimu, Mariánská Týnice

2010 Ing. arch. Jan Rampich: Letos, muzeum Kdyně

Katalogy k výstavám

1993 Černé kresby, katalog k výstavě v Maďarském kulturním středisku v Praze, text Jaromír Zemina

1994 Katalog k výstavě v Nové síňi v Praze, text Marcela Pánková

1994 Sochy–stavby, katalog k výstavě v Národním technickém muzeu v Praze, text Ivo Janoušek

1994 Pardubické valy, katalog k výstavě šesti sochařů

1996 Katalog k výstavě s Daisy Mrázkovou v galerii Bratří Čapku v Praze, text: Jiří Machalický

1996 Katalog k výstavě Zastavení – Reflexion, Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans, Francie, texty: J. L. Bradel, M. Pánková

1997 Katalog k výstavě Rozpomínání v Atriu na Žižkově v Praze, text Jaromír Zemina

1997 Katalog k výstavě v románském podlaží starého královského paláce na pražském hradě, texty: Anděla Horová, Aldemar Schiffkorn, Jaromír Zemina, Dan Merta, Ladislav Kesner

1997 Věra Jirousová: Pomníky na jednom i druhém břehu času, in: Pomník pro Rožnov, Kovalam 1997

2000 Sculptures, práce z let 1997 – 2000, katalog k výstavě v pražském Mánesu, texty: Jiří T. Blažek, Marcel Fišer, Václav Fiala

2002 Socha pro gotický sloup, katalog k výstavě v kostele sv. Bartoloměle v Chebu, text Josef Vomáčka (také německy a anglicky)

2005 Sculptures 00 – 05, katalog k výstavě v galerii U bílého jednorožce v Klatovech, texty: Marcel Fišer, Pavel Halík, Jan Rampich (také německy a anglicky)

2007 Bez názvu, katalog k výstavě v galerii Caesar v Olomouci, text Václav Fiala

2007 Jasná zpráva, geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, texty: Václav Malina, Jiří Valoch

2011 Marcel Fišer: Umění v Klatovech, publikace ke stenojmenné výstavě v muzeu v Klatovech

2012 Stadtfiguren, katalog k výstavě sochařů v německém Pfarrkirchenu

2012 Volný směr, setkání členů S. V. U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ISBN 978-80-85090-92-5

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, přehledy zajímavých míst, mapy, Železná Ruda a okolí
vše naleznete na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ
Cesta: www.vaclav-fiala.cz > VÁCLAV FIALA > BIBLIOGRAFIE